Naar de inhoud

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering, meestal kortweg A.V.P. of WA verzekering genoemd, dekt de aansprakelijkheid van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter de aansprakelijkheid dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Gekozen kan worden voor een dekking aansprakelijkheid voor een alleenstaande of een gezin. In het laatste geval zijn alle gezinsleden evenals uw huisdieren verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid).

Niet alleen de schade die gezinsleden toebrengen aan anderen is verzekerd, ook schade aan derden veroorzaakt door bijvoorbeeld uw huisdieren valt onder deze aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is ook gedekt.

Daarnaast zijn gedekt, de kosten in verband met niet-terechte aanspraken. De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde(n) ook alle rompslomp uit handen.

De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.