Naar de inhoud

Woonhuisverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering

Of u nu een eigen huis of een huurwoning heeft, in beide gevallen heeft u waarschijnlijk waardevolle spullen in huis die u graag wilt beschermen.

Woonhuisverzekeringen ( inboedelverzekeringen, glasverzekeringen en opstalverzekeringen ) vinden loont enorm. De premie verschilt enorm, onder meer afhankelijk van de verzekerde waarde en de herbouwwaarde van de woning, het postcodegebied, de gezinssamenstelling en het aantal kamers. Volgens onderzoek is er niet één aanbieder aan te wijzen die in het algemeen het goedkoopst is, maar wisselt dat per situatie. Per situatie kunnen de verschillen tussen de duurste en de voordelige aanbieder meer dan 200 procent bedragen. Bovendien geldt dat als een verzekeraar in de ene situatie de laagste premie biedt, dezelfde verzekeraar in een iets andere situatie juist de duurste kan zijn. Om die reden moet er eigenlijk voor elke situatie een aparte vergelijking van verzekeringen worden gemaakt.

Onderstaand vind u meer informatie over woonhuisverzekeringen of opstalverzekeringen, glasverzekeringen en inboedelverzekeringen.

Onder woonhuisverzekeringen vallen drie verzekeringen:

  1. Woonhuisverzekering - Opstalverzekering - Opstalverzekeringen
  2. Inboedelverzekering
  3. Glasverzekering

Uitgebreide inboedelverzekering ( brandverzekering / inbraakverzekering )

Een inboedelverzekering is een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rookschade en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

In gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige nieuwwaarde van de inboedel. U kunt de inboedelwaardemeter hier downloaden. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats i.v.m. onderverzekering.

Woonhuisverzekering (opstalverzekering)

Een woonhuisverzekering is een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

De premie berekening is afhankelijk van ligging en bouwaard.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. U kunt de herbouwwaardemeter hier downloaden. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd.

Glasverzekering

De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering.

De doelgroep zijn woningbezitters en huurders van huurwoningen. In huurcontracten staat veelal dat alle glasschades voor rekening van de huurder komen.

De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven.

Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd goedkoper.