Naar de inhoud

Disclaimer

Uw zekerheden

Goedkoopsteverzekeringen.info zorgt voor uw financiële zekerheid en staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. Die kwaliteit kunt u aflezen aan een aantalwaarborgen. Goedkoopsteverzekeringen.info staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikken wij over de benodigde vergunningen in het kader van de Wet Op Financieel Toezicht (Wft).

Klachten en geschillen
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. Binnen het Klachteninstituut zijn een Ombudsman Verzekeringen en een Raad van Toezicht Verzekeringen werkzaam die uw klacht over eenverzekeraar of tussenpersoon in behandeling nemen. Voor meer informatie, zie www.kifid.nl.

Toezicht
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Net als alle financiële dienstverleners in Nederland worden wij gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toetst onder meer op deskundigheid enbetrouwbaarheid. Voor meer informatie, zie www.afm.nl.

Wettelijk kaderkifid
Wet Op Financieel Toezicht (Wft)
Ons kantoor beschikt over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet Op Financieel Toezicht (Wft). De vergunning is verleend onder nummer 12010621. De Wft is een wettelijk kader voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiële dienstverlening moeten voldoen.

Execution Only
Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

DienstenwijzerAdobe acrobat reader
Hieronder kunt u onze dienstenwijzer downloaden. Om dit bestand te kunnen lezen heeft u de gratis adobe adcrobat reader nodig.

Dienstenwijzer

Aansprakelijkheid
Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan goedkoopsteverzekeringen.info niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. goedkoopsteverzekeringen.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

goedkoopsteverzekeringen.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van goedkoopsteverzekeringen.info.
De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Alle informatie op deze website kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. goedkoopsteverzekeringen.info. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van goedkoopsteverzekeringen.info verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar goedkoopsteverzekeringen.info verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijk gecontroleerd op haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.Adobe flash player